Totodată, îmi exprim, pe baza opţiunii de mai jos, consimţământul în mod expres, neechivoc, liber şi informat cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal, în scop de marketing direct:

    Sunt de acord cu furnizarea de informaţii/documente privind bunurile comercializate si serviciile furnizate de catre SAFEWAY INTERNATIONAL IMPEX SRL prin:

    – prin apel telefonic, la numărul de telefon indicat 

    – poștă, la adresa de corespondenţă indicată 

    – poşta electronică, la adresa de email indicată 

    – SMS la numărul de telefon indicat