INFORMARE MARKETING DIRECT ÎN CONTEXTUL PRELUCRĂRII
DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Stimată doamnă/stimate domn,

Acum ceva timp, aţi decis sa deveniţi partenerul societatii SAFEWAY INTERNATIONAL IMPEX SRL, inclusiv prin accesarea serviciilor noastre, repectiv cumpararea bunurilor din magazinele noastre/din magazinul on-line.

Şi pe acesta cale dorim să vă mulţumim pentru beneficiile colaborării cu dumneavoastră.

Ca parte a strategiilor de business, dorim în continuare menţinerea/dezvoltarea colaborării profesionale cu dumneavoastră, respectiv cu compania/instituţia pe care o reprezentaţi.

Parte din responsabilitatea societatii SAFEWAY INTERNATIONAL IMPEX SRL în relaţia cu dumneavoastră este şi modul în care avem grija de datele Dvs. personale pe care ni le-aţi pus la dispoziţie anterior, cu ocazia derulării raporturilor comerciale/contractuale şi, lucru pe care ni-l dorim, cu prilejul unei colaborări profesionale viitoare.

Încrederea dumneavoastră în bunurile pe care le comercializam, in serviciile și personalul nostru este una din principalele noastre preocupări. În acest, pentru a va furniza cea mai buna experienţă posibilă, ne concentrăm pe continua îmbunătăţire în întreaga noastră activitate.

SAFEWAY INTERNATIONAL IMPEX SRL cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora.

De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cadrul prezentului document.

Informaţiile detaliate se regăsesc pe siteul: www.safewayinternational.ro

Prin urmare, va informăm că, începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (GDPR) va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene. Prin intermediul acestui Regulament se doreşte crearea unui cadru legislativ unitar şi uniform pe teritoriul Uniunii Europene.

În contextul în care SAFEWAY INTERNATIONAL IMPEX SRL trebuie să se alinieze prevederilor GDPR şi ţinând cont de faptul că ne dorim menţinerea şi dezvoltarea colaborării profesionale cu dumneavoastră, credem ca este un moment potrivit să punctam câteva aspecte importante.

SAFEWAY INTERNATIONAL IMPEX SRL are sediul in Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 182, CIF RO 6466183, Nr. de inreg. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj J12/3330/199, reprezentata legal prin administrator Basel Shakhshir

SAFEWAY INTERNATIONAL IMPEX SRL respectă confidenţialitatea clienţilor şi va trata/prelucra datele personale cu mare atenţie, în condiţii tehnice şi organizatorice de securitate adecvată.

SAFEWAY INTERNATIONAL IMPEX SRL prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră, în calitate de persoane vizate sau indirect cu ocazia cu ocazia realizării atribuţiilor stabilite de lege a magazinului on-line.

Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastră, dacă
sunt oferite cu bună ştiinţă, de buna voie, din proprie iniţiativă, fie la solicitarea SAFEWAY
INTERNATIONAL IMPEX SRL, de exemplu prin documente precontractuale, contractuale,
prin completare de formulare de tip declaraţii, formulare online etc.

SAFEWAY INTERNATIONAL IMPEX SRL nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopurilor mai jos menţionate, cu respectarea masurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor.

Ce date cu caracter personal prelucrează SAFEWAY INTERNATIONAL IMPEX SRL?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

În contextul realizării atribuţiilor stabilite de lege şi desfăşurării activităţii curente a SAFEWAY INTERNATIONAL IMPEX SRL, inclusiv derulării activităţii comerciale/contractuale şi/sau în incinta magazinelor societatii, precum şi în contextul îndeplinirii obligaţiilor legale, vă putem solicita anumite date cu caracter personal.

În acest sens, SAFEWAY INTERNATIONAL IMPEX SRL poate prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, adresa de domiciliu/de corespondenţă/livrare, telefon, e-mail, cont social media, numar personal de identificare: CNP, serie si numar CI.

Cine sunt persoanele vizate?
Persoanele ale căror date pot fi prelucrate de către SAFEWAY INTERNATIONAL IMPEX SRL, exclusiv în scopurile mai jos menţionate sunt:
– Clienţii persoane fizice ai SAFEWAY INTERNATIONAL reprezentanţii/împuterniciţii ai acestora, legali sau convenţionali;
– Reprezentanţii/împuterniciţii/persoanele de contact de afaceri persoane juridice.

Prin citirea prezentelor prevederi, prin furnizarea datelor personale în vederea promovării serviciilor SAFEWAY INTERNATIONAL IMPEX SRL şi menţinerii/dezvoltării raporturilor comerciale/contractuale, dumneavoastră sunteţi informat/ă şi vă exprimaţi în mod expres consimţământul (vă daţi acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispoziţiile legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar-UE).

Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal ?Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar în următoarele scopuri:
– Îndeplinirea atribuţiilor legale ale SAFEWAY INTERNATIONAL IMPEX SRL;
– Derularea activitaţii comerciale/contractuale a SAFEWAY INTERNATIONAL IMPEX SRL;
– Facturarea şi încasarea contravalorii bunurilor oferite de SAFEWAY INTERNATIONAL IMPEX SRL;
– Marketing, promovare, reclamă, publicitate, concursuri, loterii publicitare, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate;
– Management operaţional;
– Gestionarea relaţiilor cu clienţii; comunicarea comercială cu clienţii/furnizorii prin orice mijloc de comunicare;
– Îndeplinirea obligaţiilor legale incidente;
– Comunicarea cu organismele/autorităţile/instituţiile publice sau de interes public;
– Activităţi de audit si control/supraveghere;
– Arhivare, scopuri statistice;
– Colectare debite/Recuperare debite restante;
– Soluţionarea disputelor şi litigiilor, punerea în executare a unor hotărâri judecătoreşti, arbitrale etc.

SAFEWAY INTERNATIONAL IMPEX SRL va considera toate informaţiile colectate de
la dumneavoastră ca fiind confidenţiale şi nu le va partaja cu terţi fără consimţământul
dumneavoastră expres şi anterior.

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele personale, după cum urmează:
– Clienţii persoane fizice ai SAFEWAY INTERNATIONAL reprezentanţii/împuterniciţii ai acestora, legali sau convenţionali;
– Reprezentanţii/împuterniciţii/persoanele de contact de afaceri persoane juridice.

Destinatarii (alţii decât persoanele vizate) datelor pot fi:
– Autorităţi publice centrale şi locale, autorităţi judecătoreşti, poliţie, parchet (în limitele prevederilor legale şi/sau ca urmare a unor cereri expres formulate) etc. Confidenţialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurată de către SAFEWAY INTERNATIONAL IMPEX SRL şi nu vor fi furnizate către alţi terţi în afara celor menţionaţi în prezentul document.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop promoţional (marketing)

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră (cum ar fi: nume şi prenume, adresa de e-mail, nr. fax, nr. telefon mobil/fix etc. ) vor putea fi prelucrate de SAFEWAY INTERNATIONAL IMPEX SRL doar cu consimţământul dvs. expres, neechivoc, liber, informat şi anterior exprimat, cu respectarea drepturilor dvs., în special a dreptului deinformare şi opoziţie, în următoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), concursuri, loterii publicitare, efectuarea de comunicări comerciale pentru bunurile comercializate/serviciile SAFEWAY INTERNATIONAL IMPEX SRL, inclusiv cele dezvoltate împreună cu un partener al SAFEWAY INTERNATIONAL IMPEX SRL, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicaţii electronice. Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră vor putea fi folosite în scop promoţional SAFEWAY INTERNATIONAL IMPEX SRL şi pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai SAFEWAY INTERNATIONAL IMPEX SRL, cu respectarea drepturilor dumneavoastră.

Dumneavoastră va puteţi exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucrări prin selectarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.

Indiferent de situaţie, în cazul în care veţi dori ca datele cu caracter personal să înceteze a mai fi prelucrate de SAFEWAY INTERNATIONAL IMPEX SRL, ne puteţi solicita în mod expres încetarea oricărei prelucrări de date din partea noastră. Totodată, atunci când veţi dori sa nu mai primiţi newslettere sau materiale informative din partea SAFEWAY INTERNATIONAL IMPEX SRL, va puteţi dezabona folosind butonul “Dezabonare”.

În relaţia cu SAFEWAY INTERNATIONAL IMPEX SRL, dumneavoastră, beneficiaţi conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul individual automatizat.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menţionat, SAFEWAY INTERNATIONAL IMPEX SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toata perioadă de desfăşurare a activităţilor SAFEWAY INTERNATIONAL IMPEX SRL, până în momentul în care dumneavoastră, sau reprezentantul legal/convenţional al dvs, veţi exercita dreptul de opoziţie/ de ştergere (cu excepţia situaţiei în care SAFEWAY INTERNATIONAL IMPEX SRL prelucrează datele în baza unei obligaţii legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastră sau reprezentantul legal/convenţional nu veţi exercita dreptul de opoziţie/de ştergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către SAFEWAY INTERNATIONAL IMPEX SRL pe durata de timp prevăzută în procedurile interne ale SAFEWAY INTERNATIONAL IMPEX SRL şi/sau vor fi distruse.

Ce masuri de siguranţă sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră?

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate. Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantată. Odată ce primim informaţia referitoare la dumneavoastră, vom utiliza proceduri şi masuri stricte desiguranţă împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.

Condiţiile transferurilor de date personale în afara spaţiului UE şi al Zonei Economice-Europene

Transferurile de date în afara spaţiului UE şi al Zonei Economice-Europene se pot face numai în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică naţională şi UE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestora.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Prin citirea acestui document, dumneavoastră aţi fost informat/ă cu privire la drepturile de care beneficiaţi, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul individual automatizat.

Dumneavoastră aveţi dreptul de a va opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, utilizând, daca este cazul, funcţia de dezabonare inclusa in materialele de marketing.

Prin citirea, completarea acestui document dumneavoastră aţi luat la cunoştinţa şi înţelegeţi faptul că datele cu caracter personal furnizate către SAFEWAY INTERNATIONAL IMPEX SRL constituie elemente determinante pentru a primi informaţii legate de bunurile comercializare si serviciile prestate de SAFEWAY INTERNATIONAL IMPEX SRL si/sau derularea activităţii comerciale/contractuale.

În cazul în care, dumneavoastră, direct sau prin reprezentant, vă exercitaţi drepturile
menţionate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza
caracterului repetitiv, SAFEWAY INTERNATIONAL IMPEX SRL poate:
– fie să perceapă o taxă rezonabilă ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informaţiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;
– fie să refuze să dea curs cererii.

De asemenea, dumneavoastră vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei
autorităţi de supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciară.

Cum va puteţi exercita drepturile dumneavoastră?

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră va puteţi adresa Responsabilului de protecţia datelor personale din cadrul SAFEWAY INTERNATIONAL IMPEX SRL cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail: gdpr@safewayinternational.ro sau la următoarea adresă de corespondenţă: Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 182, Jud. Cluj.